Art Office | Sztuka na sprzedaż, obrazy do salonu i innych wnętrz

Wynajem dzieł sztuki

Internetowa galeria sztuki – sprzedaż obrazów, grafik i rysunków

pl / en

Inne obrazy tego artysty

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-64_90x120.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-65_120x90-316x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-66_120x90.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-59_120x130.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-67_140x110.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-53_80x80.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-57_130x114.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-58_130x114.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-56_120x100-346x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-55_120x100.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-54_100x120-507x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzecka-35a_110x140_Akson.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzecka-25_80x100.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzecka-21_110x140.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-44_110x145.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-46_110x140-552x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-47_130x110-361x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-48_130x110-358x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-49_110x130-496x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-50_100x110.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-51_130x110-358x418.jpg

 • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Orzęcka-52_130x110-370x418.jpg

Urodziła się w Warszawie w 1951 r.
Studia w warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina w 1974 r. Specjalizacja z tkaniny w pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Zajmuje się malarstwem i filmem video. Dominującym tematem prac artystki są pejzaże oraz erotyki, które stanowią punkt wyjścia do dalszych przeobrażeń czy „abstrakcyjnych improwizacji”.
Pracuje i mieszka w Warszawie. Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i festiwalach. Ma ponad 20 wystaw indywidualnych. Prace w zbiorach prywatnych i miejskich w wielu krajach Europy, Kanadzie i USA.

” Dusza świata z obrazka Orzęckiej, ma człowieczą sylwetkę. Przysiadła na pomarańczowej górze i wśród oranżów, różów i fioletów, ze stożka swojej góry kontempluje zachód słońca nad światem; a co najdziwniejsze w tej całej dość nieoczekiwanej sytuacji – jest niewątpliwie zielona. Może nie jak rzekotka, albo łodygi młodych tulipanów, ale to zieleń, bardzo ciemna, ale jednak zielona. (…) … kolor duszy świata słusznie połączyła malarka z zielenią, bo póki nasza planeta będzie zielona, co znaczy w skrócie: żywa, póty żyć będzie jej dusza.”
Bogusław Deptuła we wstępie do katalogu

Malarstwem Marii Orzęckiej rządzą trzy, walczące o prymat siły sprawcze: natura, wyobraźnia i improwizatorski gest. Autorka działa spontanicznie i chce być równie spontanicznie odbierana, dlatego unika zaszeregowania swojej sztuki w formalne ramy oraz ucieka od wszelkich deklaracji programowych. Artystka liczy na szeroki i bardziej indywidualny odbiór swojej twórczości polegający głównie na zmysłowym i intuicyjnym oglądzie jej „spektakli” malarskich.

Jan Tarasin o twórczości Marii Orzęckiej:
„Malarstwem Marii Orzęckiej rządzą trzy, walczące o prymat siły sprawcze: natura, wyobraźnia i improwizatorski gest.
Obcując z jej pracami nigdy nie wiemy do końca, której z tych sił autorka skłonna jest przyznać dominującą rolę. Najprawdopodobniej sama malarka nigdy nie odczuwała potrzeby takiej definicji(…).Mimo to wrażliwy widz oglądając prace Marii Orzęckiej wyraźnie odczuwa w poszczególnych okresach jej twórczości zmienny rytm narastających lub znikających kolejnych sił, decydujących o charakterze, kondycji i witalności tego malarstwa.(…)
Pejzażowy rodowód większości prac Marii Orzęckiej dość szybko uzmysławia widzowi, że stanowi on jedynie punkt wyjścia, lub sytuacyjny pretekst dla dalszych, swobodnych przekształceń, wizualnych uogólnień czy inspirowania abstrakcyjnych struktur. Te różnorodne w swym plastycznym wyrazie zabiegi mają jednak wspólna tendencję. Ujawniają bowiem, a często zwielokrotniają ekspresję biologicznej czy fizycznej dynamiki, pulsującego rytmu tektoniki, procesu rozrastania się lub rozmnażania, a czasem jedynie monotonii biernego trwania. (…)
Maria Orzęcka nie chce jednak nigdy dopuścić, aby w te procesy zaangażowały się niepotrzebne racjonalne spekulacje, rzeczowe rachuby czy zbyt natrętne przesłania, symbole lub jakiekolwiek dydaktyzmy. Dlatego liczy przede wszystkim na intuicję i spontaniczność. Spontaniczność zarówno decyzji jak i charakteru całego przekazu.”

Wystawy indywidualne:

1973 – Galeria Repassage – Warszawa
1975 – Festiwal Szkół Artystycznych – Nowa Ruda
1981 – Galeria „Ewa” – Pinneberg, Niemcy
1988 – Galeria „Art” Warszawa
1989 – Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa
1989 – Galeria „Bohne”, Krefeld, Niemcy
1990 – Ambasada Polska, Oslo, Norwegia
1991 – Galeria „Zapiecek”, Warszawa
1992 – Galeria „ArtOn”, Halmstad, Szwecja
1992 – Galeria „Prezydenta Warszawy”, Warszawa
1993 – Galeria „Pasmo”, Warszawa
1994 – Galeria „Test”, Warszawa

1996 – Galeria Abakus, Warszawa

1997 – Galeria Zapiecek, Warszawa

1999 – Galeria Test, Warszawa

2000 – Galeria Studio, Warszawa

2001 – Galeria DAP, Warszawa

2005 – Galeria Schody, Warszawa

2006 – Muzeum Ziemi, Warszawa

2010 – Galeria artystów, Ułan Bator, Mongolia