Art Office | Sztuka na sprzedaż, obrazy do salonu i innych wnętrz

Wynajem dzieł sztuki

Internetowa galeria sztuki – sprzedaż obrazów, grafik i rysunków

pl / en

Inne obrazy tego artysty

  • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Szpalerska-14-_89x130.jpg

  • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Szpalerska-10_100x100.jpg

  • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Szpalerska-11_100x100.jpg

  • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Szpalerska-12-_-100x100.jpg

  • http://artoffice.pl/wp-content/uploads/Szpalerska-15_89x130-595x418.jpg

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czynnie zajmuje się malarstwem, architekturą wnętrz i muzyką. Inspiracji duchowych i estetycznych poszukuje w dorobku szeroko pojętej sztuki Japonii, malarstwie sakralnym oraz w różnego rodzaju muzyce. Poszukiwania te nie ograniczają się do biernego podziwiania drzeworytów japońskich i ikon kościoła wschodniego, czy słuchania muzyki. Dzieciństwo spędziła w szkole muzycznej, w latach 2001 – 2007 koncertowała z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym przy kościele Św. Anny w Warszawie. Dziesięć lat (1994 – 2004) poświęciła dalekowschodnim sztukom walki (Karate Kyokushin i Kendo), równolegle rozwijając swoją pasję malarską przenosząc wzory mistrzów japońskich na płótno lub sklejkę. Owocem określenia punktów wspólnych sztuki zachodu i wschodu są zarówno utrzymane w estetyce japońskiej portrety Kościoła Katolickiego; jak i abstrakcje geometryczne poszukujące uniwersalnej harmonii między pionem i poziomem, pustym i pełnym, aktywnym i pasywnym. Obecnie prowadzi pracę badawczą dotyczącą związków malarstwa i architektury wnętrz w tradycyjnych rzemiosłach japońskich, na Tama Art University w Tokio.

Wystawy indywidualne:

2002 – kawiarnia „Bourjois Big”, Chicago

2003 – siedziba fundacji „CASE”, Warszawa

2004 – witryna „Empik Megastore Junior”, Warszawa

Wystawy zbiorowe:

2005 – „Konfrontacje”, ZPAP, Warszawa

2006 – „Sztuka na Woli”, Warszawa

2008 – „Zostań z nami” i „Sztuka Projektowania”, ZPAP Warszawa