Art Office | wynajem dzieł sztuki, sprzedaż obrazów, wystrój biura, obrazy do biura

Wynajem dzieł sztuki

Internetowa galeria sztuki – sprzedaż obrazów, grafik i rysunków

pl / en

Plan podziału Art Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS: 0000036101) – udostępniony do publicznej wiadomości od dnia 25.10.2019 r. na stronie internetowej artoffice.pl tj. na stronie internetowej Art Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art.535 §3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzonym podziałem Art Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art.529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie części majątku Art Office Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako spółki dzielonej) na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (podział przez wydzielenie).

25.10.2019 r., Warszawa

Plan podziału_0001Plan podziału_0002Plan podziału_0003Plan podziału_0004Plan podziału_0005Plan podziału_0006Plan podziału_0007Plan podziału_0008Plan podziału_0009Plan podziału_0010Plan podziału_0011Uchwała,Akt założycielski,_0001Uchwała,Akt założycielski,_0002Uchwała,Akt założycielski,_0003Uchwała,Akt założycielski,_0004Uchwała,Akt założycielski,_0005Uchwała,Akt założycielski,_0006Uchwała,Akt założycielski,_0007Uchwała,Akt założycielski,_0008Uchwała,Akt założycielski,_0009Uchwała,Akt założycielski,_0010Uchwała,Akt założycielski,_0011