Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji.


Maria Orzęcka

Urodziła się w Warszawie w 1951 r.Studia w warszawskiej ASP na Wydziale Malarstwa. Dyplom w pracowni prof. Jana Tarasina w 1974 r. Specjalizacja z tkaniny w pracowni prof. Wojciecha Sadleya. Zajmuje się malarstwem i filmem video. Dominującym tematem prac artystki są pejzaże oraz erotyki, które stanowią punkt wyjścia do dalszych przeobrażeń czy “abstrakcyjnych improwizacji”.Pracuje i mieszka w Warszawie. Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i festiwalach. Ma ponad 20 wystaw indywidualnych. Prace w zbiorach prywatnych i miejskich w wielu krajach Europy, Kanadzie i USA.” Dusza świata z obrazka Orzęckiej, ma człowieczą sylwetkę. Przysiadła na pomarańczowej górze i wśród oranżów, różów i fioletów, ze stożka swojej góry kontempluje zachód słońca nad światem; a co najdziwniejsze w tej całej dość nieoczekiwanej sytuacji – jest niewątpliwie zielona. Może nie jak rzekotka, albo łodygi młodych tulipanów, ale to zieleń, bardzo ciemna, ale jednak zielona. (…) … kolor duszy świata słusznie połączyła malarka z zielenią, bo póki nasza planeta będzie zielona, co znaczy w skrócie: żywa, póty żyć będzie jej dusza.”Bogusław Deptuła we wstępie do kataloguMalarstwem Marii Orzęckiej rządzą trzy, walczące o prymat siły sprawcze: natura, wyobraźnia i improwizatorski gest. Autorka działa spontanicznie i chce być równie spontanicznie odbierana, dlatego unika zaszeregowania swojej sztuki w formalne ramy oraz ucieka od wszelkich deklaracji programowych. Artystka liczy na szeroki i bardziej indywidualny odbiór swojej twórczości polegający głównie na zmysłowym i intuicyjnym oglądzie jej “spektakli” malarskich.Jan Tarasin o twórczości Marii Orzęckiej:”Malarstwem Marii Orzęckiej rządzą trzy, walczące o prymat siły sprawcze: natura, wyobraźnia i improwizatorski gest.Obcując z jej pracami nigdy nie wiemy do końca, której z tych sił autorka skłonna jest przyznać dominującą rolę. Najprawdopodobniej sama malarka nigdy nie odczuwała potrzeby takiej definicji(…).Mimo to wrażliwy widz oglądając prace Marii Orzęckiej wyraźnie odczuwa w poszczególnych okresach jej twórczości zmienny rytm narastających lub znikających kolejnych sił, decydujących o charakterze, kondycji i witalności tego malarstwa.(…)Pejzażowy rodowód większości prac Marii Orzęckiej dość szybko uzmysławia widzowi, że stanowi on jedynie punkt wyjścia, lub sytuacyjny pretekst dla dalszych, swobodnych przekształceń, wizualnych uogólnień czy inspirowania abstrakcyjnych struktur. Te różnorodne w swym plastycznym wyrazie zabiegi mają jednak wspólna tendencję. Ujawniają bowiem, a często zwielokrotniają ekspresję biologicznej czy fizycznej dynamiki, pulsującego rytmu tektoniki, procesu rozrastania się lub rozmnażania, a czasem jedynie monotonii biernego trwania. (…)Maria Orzęcka nie chce jednak nigdy dopuścić, aby w te procesy zaangażowały się niepotrzebne racjonalne spekulacje, rzeczowe rachuby czy zbyt natrętne przesłania, symbole lub jakiekolwiek dydaktyzmy. Dlatego liczy przede wszystkim na intuicję i spontaniczność. Spontaniczność zarówno decyzji jak i charakteru całego przekazu.”Wystawy indywidualne:1973 – Galeria Repassage – Warszawa1975 – Festiwal Szkół Artystycznych – Nowa Ruda1981 – Galeria “Ewa” – Pinneberg, Niemcy1988 – Galeria “Art” Warszawa1989 – Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa1989 – Galeria “Bohne”, Krefeld, Niemcy1990 – Ambasada Polska, Oslo, Norwegia1991 – Galeria “Zapiecek”, Warszawa1992 – Galeria “ArtOn”, Halmstad, Szwecja1992 – Galeria “Prezydenta Warszawy”, Warszawa1993 – Galeria “Pasmo”, Warszawa1994 – Galeria “Test”, Warszawa1996 – Galeria Abakus, Warszawa1997 – Galeria Zapiecek, Warszawa1999 – Galeria Test, Warszawa2000 – Galeria Studio, Warszawa2001 – Galeria DAP, Warszawa2005 – Galeria Schody, Warszawa2006 – Muzeum Ziemi, Warszawa2010 – Galeria artystów, Ułan Bator, Mongolia

Maria Orzęcka

Pejzaż majowy

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Ostatni liść

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Iching

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Tuż przed…-1999

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Ogrody – 1998

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Dziwny księżyc

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Lekki jak piórko

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Fontanna

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Inny Świat

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Duch błękitnej góry

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Pejzaż z domieszką czerwieni I

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Pejzaż z domieszką czerwieni II

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Kraina łagodnych psów

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

List pełen tęsknoty

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Czy mniej znaczy więcej ?

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Czułość

Zapytaj o cenę

Maria Orzęcka

Bez tytułu

9500 zł

Prace archiwalne

Maria Orzęcka

Lekki jak piórko

Praca archiwalna