Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji.

Małgorzata Kosiec, Galeria Fibak, 18.05-7.06

16 maja 2013

Wernisaż o godz:  18.00

Głównym nurtem twórczości Małgorzaty Kosiec są tzw. portrety typograficzne (z ang. zwane Typortraits). Wizerunek jest w nich
budowany z wielu warstw liter i symboli, często z użyciem pojedynczych słów czy zdań, a w przypadku serii Czarnych portretów – poezji Williama Blake’a. Autorka najczęściej wykorzystuje tradycyjną technikę laserunkową, za pomocą której nawarstwia typografię, symbole, punkty i linie, w wyniku czego uzyskuje niejednoznaczny, wielowarstwowy, bywa, że chaotyczny efekt.
Inspiracją twórczości Małgorzaty Kosiec jest medytacja, stan alpha fal mózgu, wpływ na niego środków odurzających – słowem odmienne stany świadomości, w których umysł oczyszcza się z nadmiaru bodźców i sięga do czystego „jestestwa”.

Kurator – Cezary Ślaziński