Ta strona korzysta z plików cookies. Więcej informacji.

Kolekcja sztuki

Logo Art Office, wynajem dzieł sztuki

Nasza kolekcja dzieł sztuki ma swój początek w 1999 roku, pierwsze obiekty pochodziły od artystów z którymi zaczynaliśmy działalność.  W tym momencie liczy kilkadziesiąt obiektów reprezentujących różne nurty w sztuce polskiej.

Kolekcja sztuki to zespół obiektów, które łączy szerszy lub węższy profil. Zawsze jej tworzeniu musi przyświecać myśl, która porządkuje te zbiory i ułatwia znajdowanie nowych dzieł. Posiadanie kolekcji to proces, trwający cały czas podczas którego powinno się nieustannie badać rewiry, które są przedmiotem naszego zainteresowania.  Kolekcje są żywe, zmieniają się tak jak my. Wartość kolekcji to twórcy, ich dorobek i osoby, które nią zarządzają w sposób przemyślany.

Koncepcja naszej kolekcji zakłada zebranie prac twórców z pierwszego szeregu polskiej sztuki tzw. klasyków sztuki powojennej m.in. Jana Lebensteina, Teresy Pągowskiej, Jana Tarasina, Jacka Sienickiego i zestawieniu ich  z często wybitymi, lecz zapomnianymi artystami działających w ostatnich dziesięcioleciach. Mowa tutaj m.in. o takich twórcach jak Barbara Jonscher, Bogusław Szwacz, Alicja Wahl, Bożena Wahl. Na nasze stale rozwijające zbiory składają się dzieła malarskie, graficzne i rysunkowe.

W ostatnim czasie poszukujemy prace artystów młodego pokolenia, urodzonych po 1990 roku.

Aktualnie skupiamy się na pozyskiwaniu prac zarówno młodych twórców jak i klasyków powojennych m.in. Teresy Pągowskiej, Jana Lebensteina, Jerzego Stajudy, Franciszka Starowieyskiego, Bogusława Szwacza, Jacka Sienickiego i Jana Tarasina.

Artyści

Dorota Buczkowska

Magdalena Dreścik

Gamid Ibadullayev

Barbara Jonscher

Kamil Kukla

Jan Lebenstein

Henryk Opałka

Roman Opałka

Teresa Pągowska

Piotr Potworowski

Jacek Sempoliński

Jacek Sienicki

Jerzy Stajuda

Franciszek Starowieyski

Bogusław Szwacz

Jan Tarasin

Alicja Wahl

Bożena Wahl

Agnieszka Warda

Marcin Zawicki

Teresa Pągowska, Akt, gwasz/papier, 1979. Kolekcja Art Office
Bogusław Szwacz, Ars hormegram nr 21, 1978. Kolekcja Art Office
Marcin Zawicki, Studium golema IV - 2019. Kolekcja Art Office
Dorota Buczkowska, Bez tytułu, olej/płótno, 70x50, 2017. Kolekcja Art Office
Kamil Kukla, 19PGP, olej/płótno, 150x130, 2019. Kolekcja Art Office
Martyna Czech, Autist artist narcism, olej/płótno, 110x80. Kolekcja Art Office